Halloween

2018 HAIGA SAMBURE HALLOWEEN EN pg 42018 HAIGA SAMBURE HALLOWEEN RO pg 3

Reclame
Notă | Publicat pe de | Etichetat , , | Lasă un comentariu

GESTURI / GESTURES

2018 HAIGA CEAI IOANA pg 1 RO EN

Notă | Publicat pe de | Etichetat , , , | 1 comentariu

Calendar Haiku 2016 – Decembrie / Haiku Calendar 2016 – December

Sfârșitul anului, sfârșitul unei epoci. Realul este înlocuit de virtual, virtualul devine treptat realitate. Încet, încet timbrul își pierde rostul……

The end of the year, the end of an era. The real is replaced by virtuality, virtuality becomes gradually reality. The stamp slowly loses its purpose……

decembrie-rodecembrie-en

Notă | Publicat pe de | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Calendar Haiku 2016 – Noiembrie / Haiku Calendar 2016 – November

Noiembrie, cumva, e despre morți și moarte. Că-i vorba despre Halloween, Allerheiligen sau Sâmbăta morților, sau pur și simplu fiindcă întunericul de-acum este sepulcral de dens, noiembrie e greu de parcurs dacă nu ai apetență pentru morbid, gothic și disperarea sfârșitului. Consumăm melancolie pe pâine (neagră!), iar liniile moarte se umplu de fantome ale trecutului (vezi timbrul). Pe unele dintre ele, eu una mi le doresc a fi definitiv îngropate……

Trăiască moartea….ca sursă de renaștere și inspirație! Bine-ai venit, Noiembrie!

November, somehow, it’s about death and dead. For it is about Halloween, Allerheiligen or All Souls’ Day, or simply because now a sepulchral darkness prevails all around, November is hard to cover if you have no appetite for morbid, gothic and final despair. We spoon melancholy with brown (or even black!) bread. The deadlines are filled with ghosts from the past (see the stamp). Some of them I wish to see definitively buried ……

Long live the death …. as a rebirth and inspiration source! Welcome, November!

noiembrie-ronoeimbrie-en

Notă | Publicat pe de | Etichetat , , , , , , , | 1 comentariu

Calendar Haiku 2016 – Octombrie / Haiku Calendar 2016 – October

octombrie-rooctober-en

Notă | Publicat pe de | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Calendar Haiku 2016 – Septembrie / Haiku Calendar 2016 – September

Da, vine toamna! Înainte vremuri, pe lângă stolurile de păsări mai plecau și plicuri de hârtie, fâlfâind agale din aripile avionului sau ale trenului. Azi, specia aceasta e pe cale de dispariție. Lăsând un gol în clasor…..

Yes, autumn is coming (not only winter)! In the old days, along with the flocks of birds some paper envelopes were also leaving the country, slowly fluttering their airplane or train wings. Today, this species is facing extinction. Leaving a gap in the stockbook …..

Septembrie ROSeptembrie EN

Notă | Publicat pe de | Etichetat , , , , , , | 2 comentarii

Calendar Haiku 2016 – August / Haiku Calendar 2016 – August

August. Luna leilor si a generalilor. Napoleon, Generalul absolut și Leul absolut, era născut pe 15 august. Pe mantia măreției fiecărui mare bărbat găsim însă urme de ruj, mai multe sau mai puține, mai proaspete sau mai vechi, lipite de reputația lui ca timbrul de scrisoare. Ieri….ca și azi!

August. The month of lions and generals. Napoleon, the absolute General and absolute Leo was born on August 15th. But on the greatness mantle of every great man we find traces of lipstick, more or fewer, fresher or older, stuck to his reputation as the stamp to the letter. Yesterday…. as today!

CALENDAR TIMBRE 2016 mai-aug RO AUGUSTCALENDAR TIMBRE 2016 mai-aug EN AUGUST

Notă | Publicat pe de | Etichetat , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Calendar Haiku 2016 – Iulie / Haiku Calendar 2016 – July

Vară (când e mai vară ca în iulie?)…. Caniculă, muște, moleșeală. În copilăria mea, privată de media, device-uri și facilități, în după-amiezele toride, în care nu puteai să faci altceva decât să stai în cameră, toropit de căldură, plicitisit de orele vâscoase care abia treceau, singurele ”făpturi” harnice erau muștele și ceasornicele. Bîzz, bîzz, tic, tac…. Și închipuirea, care, neavând ce face, picta orologii vechi ce înotau cu vâslele limbilor în Marea Timpului și muscoi curajoși care tăiau bucăți ascuțite de aer cu zborul lor colțos.

Iulie ROIulie EN

Notă | Publicat pe de | Etichetat , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Calendar Haiku 2016 – Iunie / Haiku Calendar 2016 – June

Pe măsură ce realul din cotidianul nostru este înlocuit de virtual, obiecte dragi nouă dispar și ele. Pixelii înlocuiesc hârtia, pixurile devin inutile, la fel și timbrele. Vor exista din ce în ce mai puține clasoare, iar ”locuitorii” lor vor fi din ce în ce mai vechi. Clasorul copilăriei mele era un fel de jurnal: după petele, urmele, amprentele și îndoiturile din el puteam să refac oricând locurile, evenimentele și stările prin care treceam. Timbrele erau un fel de basm în imagini. Două lumi – copilăria mea și povestea spusă de timbre –  coexistau armonios între două scoarțe cam rufoase.

Iată încă un ”passe temps” pe care copiii mei nu-l cunosc și poate nici nu-l pot înțelege….

As the reality in our everyday life is replaced by virtuality, more and more beloved objects disappear, too. Pixels replace paper, pens become useless, as well as stamps. There will be increasingly fewer stockbooks, and their „residents” will be increasingly older. The stockbook of my childhood was a kind of diary: after its stains, smudges, fingerprints and crinkles I could remember the places, events and states of mind I’ve passed through. The stamps were a kind of “image story”. The two worlds – my childhood and the story told by the stamps – coexisted harmoniously between two – rather worn out – covers.

This is another „passe temps” which my children do not know and, maybe, they cannot even understand ….

Iunie  ROIunie EN

Notă | Publicat pe de | Etichetat , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Calendar Haiku 2016 – Mai / Haiku Calendar 2016 – Mai

MAI  ROMAI EN

Notă | Publicat pe de | Etichetat , , | Lasă un comentariu