Calendar Haiku 2016 – Octombrie / Haiku Calendar 2016 – October

octombrie-rooctober-en

Aside | Posted on by | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Calendar Haiku 2016 – Septembrie / Haiku Calendar 2016 – September

Da, vine toamna! Înainte vremuri, pe lângă stolurile de păsări mai plecau și plicuri de hârtie, fâlfâind agale din aripile avionului sau ale trenului. Azi, specia aceasta e pe cale de dispariție. Lăsând un gol în clasor…..

Yes, autumn is coming (not only winter)! In the old days, along with the flocks of birds some paper envelopes were also leaving the country, slowly fluttering their airplane or train wings. Today, this species is facing extinction. Leaving a gap in the stockbook …..

Septembrie ROSeptembrie EN

Aside | Posted on by | Etichetat , , , , , , | 2 comentarii

Calendar Haiku 2016 – August / Haiku Calendar 2016 – August

August. Luna leilor si a generalilor. Napoleon, Generalul absolut și Leul absolut, era născut pe 15 august. Pe mantia măreției fiecărui mare bărbat găsim însă urme de ruj, mai multe sau mai puține, mai proaspete sau mai vechi, lipite de reputația lui ca timbrul de scrisoare. Ieri….ca și azi!

August. The month of lions and generals. Napoleon, the absolute General and absolute Leo was born on August 15th. But on the greatness mantle of every great man we find traces of lipstick, more or fewer, fresher or older, stuck to his reputation as the stamp to the letter. Yesterday…. as today!

CALENDAR TIMBRE 2016 mai-aug RO AUGUSTCALENDAR TIMBRE 2016 mai-aug EN AUGUST

Aside | Posted on by | Etichetat , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Calendar Haiku 2016 – Iulie / Haiku Calendar 2016 – July

Vară (când e mai vară ca în iulie?)…. Caniculă, muște, moleșeală. În copilăria mea, privată de media, device-uri și facilități, în după-amiezele toride, în care nu puteai să faci altceva decât să stai în cameră, toropit de căldură, plicitisit de orele vâscoase care abia treceau, singurele ”făpturi” harnice erau muștele și ceasornicele. Bîzz, bîzz, tic, tac…. Și închipuirea, care, neavând ce face, picta orologii vechi ce înotau cu vâslele limbilor în Marea Timpului și muscoi curajoși care tăiau bucăți ascuțite de aer cu zborul lor colțos.

Iulie ROIulie EN

Aside | Posted on by | Etichetat , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Calendar Haiku 2016 – Iunie / Haiku Calendar 2016 – June

Pe măsură ce realul din cotidianul nostru este înlocuit de virtual, obiecte dragi nouă dispar și ele. Pixelii înlocuiesc hârtia, pixurile devin inutile, la fel și timbrele. Vor exista din ce în ce mai puține clasoare, iar ”locuitorii” lor vor fi din ce în ce mai vechi. Clasorul copilăriei mele era un fel de jurnal: după petele, urmele, amprentele și îndoiturile din el puteam să refac oricând locurile, evenimentele și stările prin care treceam. Timbrele erau un fel de basm în imagini. Două lumi – copilăria mea și povestea spusă de timbre –  coexistau armonios între două scoarțe cam rufoase.

Iată încă un ”passe temps” pe care copiii mei nu-l cunosc și poate nici nu-l pot înțelege….

As the reality in our everyday life is replaced by virtuality, more and more beloved objects disappear, too. Pixels replace paper, pens become useless, as well as stamps. There will be increasingly fewer stockbooks, and their „residents” will be increasingly older. The stockbook of my childhood was a kind of diary: after its stains, smudges, fingerprints and crinkles I could remember the places, events and states of mind I’ve passed through. The stamps were a kind of “image story”. The two worlds – my childhood and the story told by the stamps – coexisted harmoniously between two – rather worn out – covers.

This is another „passe temps” which my children do not know and, maybe, they cannot even understand ….

Iunie  ROIunie EN

Aside | Posted on by | Etichetat , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Calendar Haiku 2016 – Mai / Haiku Calendar 2016 – Mai

MAI  ROMAI EN

Aside | Posted on by | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Despre falsul plagiat / About the false plagiarism

Poemul din imaginea de mai jos l-am compus acu ceva vreme, sa tot fie vreo două luni. Nu l-am publicat pe blog, caci doream sa-l completez cu un desen și așteptam inspirația partenerei mele. Între timp, primesc de la colega mea de haijineală, Lavana Kray, haiku-ul cu care aceasta a obținut premiul al treilea la Haiku Contest Wild Plum 2016.

Haiku-ul ei sună așa:

black clouds rumble

our cotton candies stick

to one another

Traducerea ar fi:

vuiet de nori negri

vatele noastre de zahăr

 se lipesc una de alta

În primul moment mi-am spus că nu mai e cazul să public poemul meu. Tentația de a crede că am plagiat ideea Lavanei e prea mare la oricine citește cele două poeme. Apoi, însă, mi-am spus că spiritele asemănătoare se întâlnesc de multe ori în sfera creativității. Nu este prima dată când se scriu și se publică haiku-uri „înrudite”, fără ca autorii să se fi plagiat reciproc (conform afirmațiilor acestora). În unele cazuri mi-e greu să-i cred, în altele mi se pare evident că o idee bună poate fi ”pescuită” simultan de două minți aflate pe lungimi de undă asemănătoare.

De aceea, și mai ales pentru faptul că desenul Constanței Erca mi se pare deosebit de reușit, îmi public liniștită haiku-ul, și-i fac cu ochiul Lavanei: ni s-au lipit (iar!) vatele de zahăr!

I wrote the poem in the image below a while ago (about 2 months). I haven‘t posted it on my blog because I wanted to complete it with a drawing and I expected inspiration from my partner, Constanta Erca, who usually makes the artwork. Meanwhile, I received a haiku from my haijin colleague, Lavana Kray, which earned with this haiku the third prize in the 2016 Wild Plum Haiku Contest.

black clouds rumble

our cotton candies stick

to one another

At first I thought it would be totally inappropriate to still publish my poem. The temptation to think I have plagiarized Lavana is too big for anyone who reads the two poems. But then, I thought that alike spirits often meet in the sphere of creativity. It is not the first time that very similar haiku have been written and published without the authors having plagiarized each other (according to them). In some cases it’s hard to believe, in others it seems obvious that a good idea can be „fished” simultaneously by two spirits that are on the same wavelength.

Therefore, and especially because I like the drawing of Constanta Erca a lot, I publish my haiku, and nod to Lavana: our cotton candies stick again!

HAIKU VATA DE ZAHAR Ioana pg 3 ROIoana Dinescu - Romania

Aside | Posted on by | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Calendar Haiku 2016 – Aprilie / Haiku Calendar 2016 – April

Fila de aprilie din Calendarul cu Timbre. Oare unde-or fi păcălelile de altă dată?

The April sheet from the Stamp – Calendar. Where are the tricks of yore, indeed?

APRILIE ROAPRILIE EN

Aside | Posted on by | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

St. Patrick’s Day

ST. Patrick_s Day 2016 pg 12 MARE 300 dpi

Aside | Posted on by | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Calendar Haiku 2016 – Martie / Haiku Calendar 2016 – March

Martie: primăvară, ghiocei, soare, moină, Baba Dochia…. Și totuși unii stau acasă, își îngrijesc colecția de timbre și repară ceasuri. Căci orologiile bat altfel în anotimpurile de trecere.

March: spring, snowdrops, sunshine, thaw …. And yet some people stay home caring for their stamp collection and repairing watches. For the clocks beat differently during the transition seasons.

MARTIE EN

MARTIE EN

Aside | Posted on by | Etichetat , , , , , , , , , | Lasă un comentariu